Saturday, May 25, 2019

Tajuk-Tajuk Sains Tingkatan 3 KSSM 2019

Tema 1: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

BAB 1.0 Rangsangan dan Gerak Balas
1.1      Sistem saraf manusia
1.2      Rangsangan dan gerak balas dalam manusia
1.3      Rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan
1.4      Kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain

BAB 2.0 Respirasi
2.1      Sistem respirasi
2.2      Pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia
2.3      Kesihatan sistem respirasi manusia
2.4      Adaptasi dalam sistem respirasi
2.5      Pertukaran gas dalam tumbuhan

BAB 3.0 Pengangkutan
3.1      Sistem pengangkutan dalam organisma
3.2      Sistem peredaran darah
3.3      Darah manusia
3.4      Pengangkutan dalam tumbuhan
3.5      Sistem peredaran darah dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan

Tema 2: PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM

BAB 4.0 Kereaktifan Logam
4.1 Kepelbagaian mineral
4.2 Siri Kereaktifan Logam
4.3 Pengekstrakan logam daripada bijihnya

BAB 5.0 Termokimia
5.1 Tindak balas endotermik dan eksotermik

Tema 3: TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP

BAB 6.0 Keelektrikan dan kemagnetan
6.1 Penjanaan tenaga elektrik
6.2 Transformer
6.3 Penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik
6.4 Pengiraan kos penggunaan elektrik

BAB 7.0 Tenaga dan Kuasa
7.1 Kerja, Tenaga dan Kuasa
7.2 Tenaga keupayaan dan tenaga kinetik
7.3 Prinsip Keabadian Tenaga

BAB 8.0 Keradioaktifan
8.1 Sejarah penemuan keradioaktifan
8.2 Atom dan nukleus
8.3 Sinaran mengion dan sinaran tidak mengion
8.4 Kegunaan sinaran radioaktif

Tema 4: PENEROKAAN BUMI DAN ANGKASA LEPAS

BAB 9.0 Cuaca Angkasa Lepas       
9.1      Aktiviti Matahari yang memberi kesan kepada Bumi       
9.2      Cuaca angkasa

BAB 10.0 Penerokaan Angkasa Lepas
10.1    Perkembangan dalam astronomi
10.2    Perkembangan teknologi dan aplikasinya dalam eksplorasi angkasa lepas

Klik untuk melihat contoh soalan dan jawapan untuk setiap bab. (Under Construction)

No comments:

KOLEKSI VIDEO YOUTUBE TINGKATAN 3 : BAB 8 - KERADIOAKTIFAN Berikut adalah senarai links video youtube yang mudah difahami untuk Bab 8. Selam...